تراکت تحریر پارس

تراکت تحریر پارس

جنستعدادابعادقیمت (تومان)تحویل
A4 یکرو۵۰۰۰۲۰۰*۲۹۰ ۱۰ روز کاری
A4 دورو۵۰۰۰۲۰۰*۲۹۰ ۱۰ روز کاری
A5 یکرو۵۰۰۰۲۰۰*۱۴۵ ۱۰ روز کاری
A5 دورو۵۰۰۰۲۰۰*۱۴۵ ۱۰ روز کاری
A6 یکرو۵۰۰۰۱۴۵*۱۰۰ ۱۰ روز کاری
A6 دورو۵۰۰۰۱۴۵*۱۰۰ ۱۰ روز کاری
مینی تراکت یک رو۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰ ۱۰ روز کاری
مینی تراکت دورو۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰ ۱۰ روز کاری

فرم سفارش

تراکت تحریر پارس

تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش در سایت وجود ندارد.