تراکت تحریر پارس

تراکت تحریر پارس

جنستعدادابعادقیمت (تومان)تحویل
A4 یکرو۵۰۰۰۲۰۰*۲۹۰۶۳۲,۰۰۰۱۰ روز کاری
A4 دورو۵۰۰۰۲۰۰*۲۹۰۷۵۱,۰۰۰۱۰ روز کاری
A5 یکرو۵۰۰۰۲۰۰*۱۴۵۳۱۵,۰۰۰۱۰ روز کاری
A5 دورو۵۰۰۰۲۰۰*۱۴۵۳۷۴,۰۰۰۱۰ روز کاری
A6 یکرو۵۰۰۰۱۴۵*۱۰۰۱۵۶,۰۰۰۱۰ روز کاری
A6 دورو۵۰۰۰۱۴۵*۱۰۰۱۸۶,۰۰۰۱۰ روز کاری
مینی تراکت یک رو۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۲۷۵,۰۰۰۱۰ روز کاری
مینی تراکت دورو۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۲۹۹,۰۰۰۱۰ روز کاری

فرم سفارش

تراکت تحریر پارس

تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش در سایت وجود ندارد.