تراکت تحریر پارس

تراکت تحریر پارس

جنستعدادابعادقیمت (تومان)تحویل
A4 یکرو۵۰۰۰۲۰۰*۲۹۰۴۶۳,۰۰۰۱۰ روز کاری
A4 دورو۵۰۰۰۲۰۰*۲۹۰۵۵۵,۰۰۰۱۰ روز کاری
A5 یکرو۵۰۰۰۲۰۰*۱۴۵۲۲۹,۰۰۰۱۰ روز کاری
A5 دورو۵۰۰۰۲۰۰*۱۴۵۲۷۴,۰۰۰۱۰ روز کاری
A6 یکرو۵۰۰۰۱۴۵*۱۰۰۱۱۴,۰۰۰۱۰ روز کاری
A6 دورو۵۰۰۰۱۴۵*۱۰۰۱۳۹,۰۰۰۱۰ روز کاری
مینی تراکت یک رو۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۱۹۱,۰۰۰۱۰ روز کاری
مینی تراکت دورو۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۲۳۷,۰۰۰۱۰ روز کاری

فرم سفارش

تراکت تحریر پارس

تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش در سایت وجود ندارد.