تراکت تحریر پارس

تراکت تحریر پارس

جنستعدادابعادقیمت (تومان)تحویل
A4 یکرو۵۰۰۰۲۰۰*۲۹۰۴۳۵,۰۰۰۱۰ روز کاری
A4 دورو۵۰۰۰۲۰۰*۲۹۰۵۳۵,۰۰۰۱۰ روز کاری
A5 یکرو۵۰۰۰۲۰۰*۱۴۵۲۱۷,۰۰۰۱۰ روز کاری
A5 دورو۵۰۰۰۲۰۰*۱۴۵۲۶۷,۰۰۰۱۰ روز کاری
A6 یکرو۵۰۰۰۱۴۵*۱۰۰۱۰۸,۰۰۰۱۰ روز کاری
A6 دورو۵۰۰۰۱۴۵*۱۰۰۱۳۳,۰۰۰۱۰ روز کاری
مینی تراکت یک رو۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۱۷۴,۰۰۰۱۰ روز کاری
مینی تراکت دورو۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۲۰۴,۰۰۰۱۰ روز کاری

فرم سفارش

تراکت تحریر پارس

  • ۰ تومان