تراکت تحریر پارس

تراکت تحریر پارس

جنستعدادابعادقیمت (تومان)تحویل
A4 یکرو۵۰۰۰۲۰۰*۲۹۰۴۷۰,۰۰۰۱۰ روز کاری
A4 دورو۵۰۰۰۲۰۰*۲۹۰۵۸۰,۰۰۰۱۰ روز کاری
A5 یکرو۵۰۰۰۲۰۰*۱۴۵۲۳۵,۰۰۰۱۰ روز کاری
A5 دورو۵۰۰۰۲۰۰*۱۴۵۲۹۰,۰۰۰۱۰ روز کاری
A6 یکرو۵۰۰۰۱۴۵*۱۰۰۱۱۸,۰۰۰۱۰ روز کاری
A6 دورو۵۰۰۰۱۴۵*۱۰۰۱۴۵,۰۰۰۱۰ روز کاری
مینی تراکت یک رو۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۱۹۰,۰۰۰۱۰ روز کاری
مینی تراکت دورو۵۰۰۰۲۰۰*۱۰۰۲۲۵,۰۰۰۱۰ روز کاری

 

فرم سفارش

تراکت تحریر پارس

  • ۰ تومان