پاکت کرافت

پاکت های عمومی کرافت ۸۰ گرم

جنستعدادابعادقیمت (تومان)تحویل

پاکت

ملخی

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۱۰۰۰ ۱۴ روز کاری

پاکت

A5

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۱۰۰۰ ۱۴ روز کاری

پاکت

A4

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۱۰۰۰ ۱۴ روز کاری

پاکت

ملخی

گرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۲۰۰۰ ۱۴ روز کاری

پاکت

A5

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۲۰۰۰ ۱۴ روز کاری

پاکت

A4

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۲۰۰۰ ۱۴ روز کاری

پاکت

ملخی

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۵۰۰۰ ۱۴ روز کاری

پاکت

A5

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۵۰۰۰ ۱۴ روز کاری

پاکت

A4

کرافت

۸۰ گرم

۴ رنگ

۵۰۰۰ ۱۴ روز کاری

پاکت کرافت چهار رنگ

جنستعدادابعادقیمتتحویل
پاکت ملخی۱۰۰۰  
پاکت ملخی۲۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت ملخی۵۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت A5۱۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت A5۲۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت A5۵۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت A4۱۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت A4۲۰۰۰ ۱۴ روز کاری
پاکت A4۵۰۰۰ ۱۴ روز کاری

فرم سفارش

پاکت کرافت​

تا اطلاع ثانوی امکان ثبت سفارش در سایت وجود ندارد.